fredag 12 juni 2009

Jag försöker skriva färdigt en essä istället för att okynnesblogga mest hela tiden. Det faktum att den författare jag ägnar mig åt tydligen är hundra gånger mindre känd än femtonhundratalsriddaren med samma namn underlättar tyvärr inte mitt arbete nämnvärt.

Inga kommentarer: